Ringa Företag

Självklart vill man nå så många företag som möjligt med sin digitala information.

Kanske skickar ni välkomstbrev till nystartade företag idag eller ni kanske skickar brev till företagen utan e-post en gång om året.

Nu kan ni få in e-postadresser till dessa företag snabbare och mer kostnadseffektivt genom att låta oss på Update ringa dom.

Update System

Ni bestämmer vilka företag vi ska ringa till och hur ofta. Vi kan ringa på en specifik grupp en gång eller löpande på exempelvis nystartade företag varje månad.

Vi ringer alltid på uppdrag av en person hos huvudbeställaren, exempelvis Anders Näringslivschef i XXXX kommun. Allt för att företaget ska få snabb info och känna sig trygg i att lämna uppgifter.

Ni som beställare får alltid ett resultat tillbaka av oss när en genomgång är utförd.

Update System

Prislista Ringa företag - styckpris

Ringa företag 1 gång på det numret som finns i systemet - 18:-
Ringa företag 1 gång och leta nummer på nätet om nummer saknas inte fungerar - 23:-
Ringa företag 2 gånger på det numret som finns i systemet - 27:-
Ringa företag 2 gånger och leta nummer på nätet om nummer saknas inte fungerar - 32:-