Regionkoppling

1. Avtalsinnehåll mm
Denna handling skall utgöra avtalsinnehåll för Business Regionkoppling.

2. Bakgrund
För två eller flera Businesskommuner som önskar en sammanslagning för regional hantering och publik sida. Man kan välja enbart det interna systemet med inloggning eller att även en publik sida ska ingå.

3. Omfattning
Kommunsammanslagningen läggs för internt bruk i Business inom regionen med den behörigheten som önskas ex, att personer på regional nivå ska ha access samt att Regionsidan läggs ut publikt och sökbart på valfri hemsida. (regional och/eller kommunsidor.
Funktionerna är lika Business.

Update System

4. Pris
Teknisk sammanslagningen av kommunerna debiteras med en engångskostnad om 3 500 kronor. För internt bruk med inloggningsbehörighet 1 250 kronor per användare. För den publika sidan debiteras 5000 kronor i förskott för ett år i taget.

5. Avtalstid
Regionsidan så länge som man är ansluten till Business och den publika sidan löper med en period om 12 månader i taget.

6. Leverans
Leverans kan ske inom en månad från beställning samt material till den publika sidan har erhållits om man önskar sig detta.

Update System