Övrig system

1. Avtalsinnehåll mm
Denna handling skall utgöra avtalsinnehåll för Business Övrig system.

2. Bakgrund
För Businesskunder finns möjlighet att tilläggsbeställa ett s.k. Övrig system. Alternativt kan enbart ett Övrig system beställas.

Update System

3. Omfattning
Nu aktuellt avtal bygger på att informationen levereras i interaktiva delen av Business för internt bruk inom kommunen. T.ex. företag utanför den egna kommunen, personregister, internt kommunregister, internationellt register m.m. Beställaren svarar för inlämnade av de poster som önskas registreras. I Övrig-registret kan många register samlas och sedan kan de delas upp i listor. Funktionerna är lika Business.

4. Pris
Övrig registret debiteras med teknisk uppläggning 2.500 kronor. Registreringen av grunddata med beställarens underlag, 500 kronor. Beställaren får löpande uppdatering av Övrig registret vid förändring av posterna för en årskostnad av 1 000 kronor exkl. moms upp t o m 100 poster att debiteras per år i förskott. För upp till 150 poster 1500,-/år, 200 poster, 2000,-/år osv.

Update System

5. Avtalstid
Övrig systemet löper med en period av 12 månader.

6. Leverans
Leverans kan ske inom en månad från att vi fått in posterna från kommunen. Tillkommande förändringar uppdateras löpande.