Branschanalys / kreditkontroll

1. Avtalsinnehåll mm
Utöver Business avtal skall bilagda bilaga utgöra avtalsinnehåll mellan parterna.

2. Bakgrund
För kunder som använder sig av Business System finns en möjlighet att tilläggsbeställa ett branschanalys/kreditsystem. Bisnode är underleverantör.

Update System

3. Omfattning
Nu aktuell bilaga bygger på att informationen levereras i den interaktiva delen av Business för internt bruk inom kommunen över alla Sveriges företag. Kreditkontroll, Bokslutsrapporter och branschanalyser kan uttas obegränsat under 12 månader. Ingen kopia lämnas till AB. Till enskild firma samt Hb, Kb lämnas kopia. Man kan se adressdata och en fråga kommer upp om man vill se mer och att en kopia skickas till företaget. Man kan då göra valet att gå vidare eller stänga ned. Faktarapport går att se utan kopia.

4. Pris
Bisnode debiteras med 3.000,-/år/användare eller 7.500,-/år/avd. Beställaren får löpande uppdatering. Tillkommer: Kostnad på omfrågad kopia på, enskild firma samt Hb, Kb och kommer vara 5 SEK per kopia som går ut och den fakturan efterdebiteras till den berörda användaren som har ett unikt användarkonto. Kopior faktureras av Bisnode.

Update System

5. Avtalstid
Branschanalys/kreditkontrollsystemet löper med en period om 12 månader och anpassas vid en uppsägning av Business med samma sluttid.

6. Leverans
Leverans kan ske inom ett par dagar från att vi fått in beställning från kommunen. Bilagor manualer.